Học bổng du học Hàn Quốc

học bổng Hàn Quốc 2016 – Sun Moon
I.  Tìm hiểu chung về trường Trường Đại học Sun Moon nằm ở khu vực trung tâm của thung lũng Tangjung Crystal, trong vùng kinh tế trọng điểm của Hàn Quốc. Trường có hai cơ sở đào tạo ở Asan và Chonan thuộc tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc. Trường hiện... Xem thêm
Học bổng Qũy Phát triển quốc tế của OPEC (OFID)
Qũy Phát triển quốc tế của OPEC (OFID) hân hạnh được tài trợ học bổng cho những sinh viên ưu tú nhất thuộc các quốc gia đang phát triển có nguyện vọng theo học một chương trình đào tạo Thạc sĩ quốc tế thuộc một lĩnh vực mà sinh... Xem thêm