Latest news

5 suất học bổng toàn phần khi du học Nhật bản
Tổng số có 5 chỉ tiêu học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Nhật Bản với trình độ đại học về lĩnh vực công nghiệp máy móc. Triển khai thực hiện văn bản hợp tác đã được ký kết giữa Bộ giáo dục... Xem thêm